White Nokia Lumia 900 now in stores!

http://wmpoweruser.com/white-nokia-lumia-900-now-in-stores/