Jason Statham + Jony Ive

Nilay, this is for you.

0fv4bik_medium

via i.imgur.com