Skip to main content

    New Korg pocket instruments and effects hands-on

    New Korg pocket instruments and effects hands-on

    Share this story

    Joe takes a look at Korg's new instruments and effects at NAMM.